class="rtl archive date">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

גיאומטריה מרחבית

נכתב על ידי תחת תיעוד

עין עצלה. זה ברור לי שיש דברים שאני לא מסוגל לעשות. הבעיה מתחילה כשאני לא עושה את הדברים שאותם אני יכול לעשות. הפעולות הללו חומקות ממני, כאילו לא נכנסות למרחב הראייה שלי, לזוית העין. זה שאני לא רואה לא אומר שאני לא מרגיש, הן עדיין מסביבי, אני יכול לחוש אותן כמו את קרני השמש המלטפות. הרמייה העצמית הזו לא מובילה לאף מקום חוץ מלחוסר סיפוק משווע, בהייה במרקע הטלוויזיה בשעות הערב ובספר שאת דפיו אני נמנע מלקרוא. אני בוחר שלא לעשות את הדברים שאני צריך לעשות כשם שאני בוחר לעשות…

3

ג'ון לוק – על מצב המלחמה

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות

אני ממשיך את הדיון שהתחיל בפוסט הזה.  פרק ג' – על מצב המלחמה לוק אומר שאומנם צריך לשמור על החיים באשר הם, אבל לפעמים אי אפשר לשמור על כל העולם ולכן צריך להעדיף ולשמור את חיי החף מפשע. אדם אחד רשאי להרוג אדם אחר המסכן אותו משום שאיש שכזה לא נשמע לתבונה המשותפת לכולם ואין לו חוק אחר למעט חוק האלימות והכוח. מבחינה זו הרי שהשכל האנושי הוא זה שמורה את האדם לראות את האדם האחר כאויב המנסה לגזול ממנו את חירותו. אור לכך, זהו מעשה חוקי להרוג גנב. הגנב…

0

תודות

נכתב על ידי תחת תיעוד

הבית החדש הזה לא היה יכול לבוא לעולם ללא עזרתם של שני חברים יקרים, שרון ורון. תודה רבה לכם.

3

אספנות

נכתב על ידי תחת קצת שירה

הבורגנות היא אספנות אני אוסף חפצים כדי להרגיש בעל ערך ספרים אלבומים חולצות מכופתרות אני צורך אותם בשקיקה. כל אחד הוא בורגני קטן כל אחד משווע לאוסף לכל אחד יש אוסף גם אם הוא לא מודע. גם הזיכרונות משולים לאוסף ולפיכך הזיכרון הוא מוזיאון הבורגנות. לפעמים אני חושב ש נוח לי לדבר על הבורגנות כמכנה כללי ככה אני לא ייחודי אלא משתייך לאוסף ומכאן נובעת הנחמה.

1