class="rtl archive date">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

תמיד הווה

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות, תיעוד

ביטויים שאני אוהב: בפנים צרובי חמה והוא פשט את זרועותיו לרווחה בטן עגלגלה היא שלחה אצבעות ארוכות זמן משופשף בכוונה לא חתמתי אותם בנקודה כי הם לא משפטים אלא רעיונות ורעיונות אף פעם לא מוגבלים והם תמיד זורמים ותמיד מתנגנים ותמיד מתמשכים ואין להם קצה והם לא מכירים את המעצור הלשוני והם תמיד מבטאים כל כך הרבה מעבר להברות הספורות שמכילות אותם והם נמתחים כמו מסטיק ורוד ואני מרגיש אותם כל כך חזק ואת התחושה שהם נותנים לי כמו כניעה לא מוסברת להלך רוח כמו הוויה שבה אני מקבל את…

0

גשמי אוגוסט

נכתב על ידי תחת סיפורים

ואם הוא היה משתין לך על הראש, הקוף הזה שקשור בשרשרת ויד של תאילנדי מושכת אותו, גם אז היית מחייכת ככה, הוא שאל וסגר את אלבום התמונות כמו טורק את הדלת מאחוריו. היא אמרה, מה זה קשור עכשיו, בסך הכל קוף, מה אתה מתרגש, ופתחה את האלבום שוב. בוא, תראה את התמונה של הים, אבל הוא כבר התרחק מהספה, פתח את החלון, הסיט את הוילון והדליק לעצמו סיגריה. איזו רוח יש פה בערב, זה לא יאמן, והוא שלח יד והזיז את דלתות הזכוכית עד לסופן, מחרך צר שנועד לנשיפת העשן…

0

Dasein

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות

אני לא יכול שלא למדוד את עצמי ביחס למה שהייתי פעם. באופן מפתיע, אני גם לא זוכר מעצמי הרבה, לא יודע להגיד איך הייתי ומה עשיתי. במקום זה יש לי בראש תמונות קטנות של קיום, אני זוכר את עצמי נוכח במצב מסוים, מצלם את עצמי, לא את האירוע כולו, רק תמונה קפואה, אני עם ידיים מושטות או עם אצבעות עסוקות בסיגריה והיא עומדת לבושה בחולצה לבנה שהייתה פעם שלי או שוכבת במיטה ומכוסה בשמיכת קיץ דקה. אבל התמונה הקפואה הזו טומנת בחובה הרבה מאוד, אני יכול להרגיש עכשיו את מה…

0