class="rtl archive date">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

גשם

נכתב על ידי תחת עזה 2009

אני שוכב בתק"ש עם הראש על הקיטבג. דבירי מגיח מהחושך, אומר, תקרא לכולם, אבל כולם כבר פה, אין מקום אחר ללכת. אני מתיישב, מפהק, אלחנדרו מגיח מאחוריו, ליאוניד יושב בצד, קוסטה מנקה את המשקפיים עם הגופייה הלבנה שמתחת למדים. דבירי אומר, זה הולך לקחת זמן, כל העסק הזה, תתחילו לארגן לעצמם סבב יציאות לשבועיים הקרובים, לא אכפת לי מי הולך ומתי, אבל תמיד צריכים להיות פה שניים ואלחנדרו משתחרר ביום חמישי. אה, ויש לכם חצי שעה לתת לי רשימה. אלחנדרו משתחרר מחרתיים, קוסטה רוצה להיות בבית בשבת, ליאוניד רוצה לשתות…

0

לא שכחתי שאני צריך לכתוב

נכתב על ידי תחת תיעוד

אבל אני לא מספיק. כל הראש שלי בסמינר שאני צריך להספיק להגיש עד יום ראשון. ואחר כך יש לי שבוע מילואים. עוד מעט אחזור.

0