class="rtl archive date">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

אוקטובר

נכתב על ידי תחת סיפורים, תיעוד

בחוף הבונים נושבת בערב רוח חזקה. הרוח המלטפת של הים מתחלפת ברוח צפונית מהירת חימה שמבקשת למוטט את כל מה שנבנה בבוקר בזיעת אפיים – הציליה מאיימת להתנתק מארבע מוטות פלדה שקבורים עמוק בדיונה, האוהלים שיריעותיהם מתנפנפים בזעם, הסנדלים שמונחים ליד ארגזי האוכל ולאט ולאט נקברים תחת ערימת חול.

0

ככה היא מרגישה לי כשאני רחוק

נכתב על ידי תחת תיעוד

1

דוקטרינת ההלם על פי שטייניץ

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות

היום פורסם במארקר ראיון קצר עם שטייניץ. כמה משפטים שם הזכירו לי את הספר שאני קורא עכשיו, דוקטרינת ההלם של נעמי קליין. הטענה המרכזית של קליין היא שהאוריינטציה הכלכלית של המערב מתבססת על הדוקטרינה של מילטון פרידמן ששואפת למקסימום הפרטה ומינימום התערבות ממשלתית בתחומים החברתיים השונים, מחינוך ועד לבריאות.

רוחות רפאים

נכתב על ידי תחת סיפורים, תיעוד

בספסל על הירקון אני אומר לה מה שאני חושב. אני מגמגם בהתחלה, בוחר את המילים הנכונות כדי שאשמע רב-פנים, כדי שתוכל לפרש אותי באלף אחד דרכים, כדי שלא אהיה תחום להגדרה ראשונית שלא אהיה מסוגל לשנות את משמעותה מאוחר יותר.