class="rtl archive date">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

בהתחלה היו שמיים כחולים

נכתב על ידי תחת סיפורים

בהתחלה היו שמיים כחולים, נקיים מעננים ומסמאי עיניים, שבקו האופק נחתכו על ידי מצוקים חדים והרים צהבהבים מאובקים. הרים שמקיפים מכל עבר, את המכתש הזקן והגדול ואת כביש הזפת השחור שנסלל אליו, נמתח ממנו ואליו כמו עורק נחושת שחלודה מכרסמת את שוליו.

שבע בבוקר

נכתב על ידי תחת קצת שירה, תיעוד

פעם החלקתי לתוך בחורה היא פלטה אנקת הפתעה ואחר כך ביקשה אני לא רוצה להיות כמו הנשים שעליהן אתה כותב עניתי בשתיקה.

0