class="rtl archive date">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

לטבע יש שעון משל עצמו

נכתב על ידי תחת תיעוד

שבת. בוקר. עורבים מחוץ לחלון. מעירים את כל הישנים בבניינים הסמוכים. אחרי עשר דקות הם נעלמו.

שלוש מחשבות בשלושה רגעים

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות

לא ברור לי מה הטעם בצביעת בניינים אם גם ככה אחרי מעט מאוד זמן הם מתכסים בפיח המחניק והמוכר הזה של מכוניות ואוטובוסים. הרי אין הרבה דברים שהסוף שלהם ידוע מראש, ואיכשהו נדמה לי שבגלל זה אנחנו מתעקשים על ביצוע המעט שאנחנו כן יודעים את הסוף לגביהם, לא בגלל התוצאה המוגמרת כמו התחושה שמזל שיש דברים שאנחנו כן יכולים לקבוע לגביהם. כמו צביעת בניינים.

0