ככה היא מרגישה לי כשאני רחוק

נכתב על ידי תחת תיעוד