תודות

נכתב על ידי תחת תיעוד

הבית החדש הזה לא היה יכול לבוא לעולם ללא עזרתם של שני חברים יקרים, שרון ורון.

תודה רבה לכם.