היתה לי רשימה אבל איבדתי אותה

נכתב על ידי תחת תיעוד

פתאום רציתי לכתוב אבל אני לא יודע מאיפה להתחיל.

הייתי פעם אחר, אני זוכר, הייתי יכול להתיישב והמילים היו נשטפות ממני.

זה הורג אותי שזה כבר לא ככה, שאני פשוט לא מסוגל.

לא מסוגל למצוא את המילים.