אלתוסר שולתת!!!1

נכתב על ידי תחת תיעוד

אני קורא את 'על האידיאולוגיה' של לואי אלתוסר כבר כמעט חודש (לא כולל מילואים) ועוד לא סיימתי אותו. וזה לא שמדובר ב'בביקורת התבונה המעשית' של קאנט או ב'הוויה וזמן' של היידיגר.
כולה 80 עמודים על אידיאולוגיה.
כולה 80 עמודים של פרופוגנדה מרקסיסטית.
כולה 80 של עמודים של דטרמיניזם, פטרנליזם ומזוכיזם צרוף.

אבל התחלתי ולכן אסיים.