נוטות החסד ג'

נכתב על ידי תחת תיעוד

שלושה שבועות עברו מאז סיימתי לקרוא את נוטות החסד.

וזה עדיין מפעפע.