לא שכחתי שאני צריך לכתוב

נכתב על ידי תחת תיעוד

אבל אני לא מספיק.
כל הראש שלי בסמינר שאני צריך להספיק להגיש עד יום ראשון.
ואחר כך יש לי שבוע מילואים.

עוד מעט אחזור.