class="rtl archive tag tag-15">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

על שלושה סדרים דיבר לאקאן

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות

אי אפשר לדבר על לאקאן מבלי להזכיר את פרדינן דה-סוסיר (Ferdinand de-Saussure). דה-סוסיר היה בלשן שוויצרי שפעל בפריז וטען כי מילים מסמלות רעיונות ולא מושגים קונקרטיים. לדידו, המילים הן למעשה "סימנים לשוניים" לרעיונות שונים ולאובייקטים שונים, וה"סימן" מורכב משני חלקים שיוצרים אותו –ה"מסמן" (Signifier) שהוא צליל כלשהו או הדמיה, וה"מסומן" (Signified) שהוא התפישה לגבי האובייקט. כך שהמילה "שולחן" הינה גם צליל המילה עצמה וגם המשמעות שהאדם נותן לה ברגע שהוא שומע אותה. נקודת הפתיחה של לאקאן היא אימוץ הסימן של סוסייר. לאקאן בוחן את הסימן ביחס לשאר הסימנים, ומראה כי…

0

מה עושים כשרוצים

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות, תיעוד

לאקאן מדבר הרבה על האיווי. הוא אומר שהאיווי הוא הרצון הזה שתמיד מקרקר בנו מבפנים ושאף פעם לא ניתן לסיפוק. זהו לא הרצון הביולוגי, זה הרבה מעבר לזה, הוא מעבר לנחמה הבסיסית של הבשר והוא נמצא באיזשהו של תחום של הלא מוגדר. של התת-מודע. האיווי הוא הרצון הלא נגמר של התת-מודע. זה מנחם. זה מנחם כי זה גורם לתחושה של השלמה עצמית, שהרצון הזה ככה או ככה אף פעם לא יעלם ולא משנה מה אעשה אז באותה מידה כבר אפשר להפסיק. אבל כמו כל דבר, לאחר שהובנה הנקודה הזו, השאלה…

0

להתחיל את היום עם לאקאן זה לא פשוט

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות

הוא מדבר על על השפעת המילים. זה כל פעם תופש אותי מחדש, האופן בו המילים בנויות ומבנות. יש בזה משהו מהפנט, הידיעה שמהות המילה יכולה להשתנות בהינף יד ובמצמוץ מבט. הרי כשמילה נאמרת הלוך ושוב היא נטמעת בגוף האורגני האנושי הזה, היא מתקבעת בו כמו סד לשבר בזרוע שנשאר נוכח למרות התאחות העצם, ובסופו של דבר גם מגביל את התנועה האנושית לנוכח הימצאותו הקבועה, מנוון את תנועת המרפק. הזרוע נשארת קיימת וכך גם מהותה. כשאנחנו מגלים אותה מחדש אנו נחשפים לאמת שהייתה קיימת תמיד אך רק עכשיו נסובה לדעתנו, מין…

1