class="rtl archive paged tag tag-16 paged-2 tag-paged-2">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

רגע של כנות

נכתב על ידי תחת קצת שירה

את יודעת פתאום חשבתי אולי אני אוהב את המילים לא בגלל שהן המציאות אלא בגלל שדרכן אני יכול לייפות את המציאות ולפיכך גם את עצמי.

2

כי אני זה אני זה המילים

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות, סיפורים

זה נכון שפעם היינו כאלו, אבל זה לא אומר שעכשיו אנחנו לא יכולים להיות אחרים, אמרתי לה בשקט. למה אתה מתכוון, היא שאלה, ואני לא ידעתי לענות לה מיד. חשבתי קצת. עוד לגימה מהמרק שעשיתי בצהריים, עוד נגיסה מפרוסת הלחם שעליה היא מרחה לי חמאה צהובה. עוד זמן לשרוף. (אתה חושב עכשיו מה להגיד, אני יודעת, אני רואה את הגלגלים האלו שמסתובבים אצלך בראש, אני יודעת שאתה בורר בקפידה את המילים הנכונות, מבקש להתנסח בדיפלומטיות הזו שאתה כל כך אוהב, שמרוב שאתה מוקיר אותה אתה לא מסוגל להבין שהיא בעוכריך,…

3