class="rtl archive tag tag-68">

והוא פשט את זרועותיו לרווחה

נוטות החסד ג'

נכתב על ידי תחת תיעוד

שלושה שבועות עברו מאז סיימתי לקרוא את נוטות החסד. וזה עדיין מפעפע.

0

נוטות החסד ב'

נכתב על ידי תחת מחשבות/הגות

כמה מחשבות מהירות בעקבות הפוסט האחרון -  1. את 'נוטות החסד' התחלתי לקרוא מיד אחרי 'אישה בורחת מבשורה' של גרוסמן. 'נוטות החסד' הוא ליגה אחת מעל ואין פה חוכמות. אולי לא הוגן יהיה להשוות בין שניהם, אבל דווקא משום שהם נקראו אחד אחרי השני ההשוואה הזו מתבקשת. 2. 'אישה בורחת' לא נתן לי אתגר מעבר לעלילה. אורה בורחת מעצמה, אברם בורח מעצמו, היא מספרת לו על הילדים ועל המשפחה, הוא נזכר בשבי  ופה זה נגמר. אז נכון, זה לא כזה מופשט אבל פה זה בעצם נגמר. הספר לא נתן לי…

2

נוטות החסד א'

נכתב על ידי תחת תיעוד

סיימתי לקרוא את נוטות החסד. לילה טוב.

2