פמפלונה

נכתב על ידי תחת סיפורים, תיעוד

חיים טיבי היה שכן שלנו.  לא אשכח לעולם איך פעם אחת בשעות הערב המאוחרות של יום שישי אבי ואני נאלצנו לקחת ממנו את המפתח שהשארנו לו למקרה בו נמצא את עצמנו נעולים מחוץ לבית. בזמן שהוא חיפש את המפתח באחת ממגירות המטבח הטלוויזיה שידרה מלחמות שוורים – שדר טלוויזיה באקסטזה, שור עייף שעל גבו ופניו זולגים שבילי דם, מטדור לבוש ורוד מסתער עם חרב דקה וחדה, מחדיר את כל אורכה מבעד לשכמות, נדן בוהקת, שור מתמוטט, קהל מחריש אוזניים, מטדור משתחווה, חיים טיבי עם מבט ניצחון, ראיתם איך הוא ניצח אותו, שאל אותנו בהתלהבות, עיניו בורקות.

***

המינגווי אמר, "מלחמת שוורים אינה ספורט. היא טרגדיה. טרגדיה גדולה. הטרגדיה היא מותו של שור. היא מוצגת בשלוש מערכות ברורות."

***

ואני עד עכשיו זוכר את נצנוץ עיניו של חיים טיבי.